Årsmøte


INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020
CHRISTIANSSAND BLUES & ROOTS CLUB
ONSDAG 12.FEBRUAR 2020 KL18.00 PÅ HÅNDVERKEREN, BIBLIOTEKET

Alle som har betalt medlemskontingent for 2020 er velkommen og stemmeberettiget.
Håper at så mange som mulig møter opp og er med på å stake ut kursen videre for klubben.
Viktig å møte presis.
Vi ønsker personer velkommen i styret, gjerne med erfaring fra lign. verv tidligere. Oppgaver
som kasserer, fotograf ønsker vi kompetanse til samt annet. Litt for mye av oppgavene har
falt på 1 person hittil. Slikt kan ikke fortsette hvis klubben skal fortsette.
Innkomne forslag til Årsmøtet kan sendes til E-post 1952@online.no. Husk å merke med
Årsmøte.. Vi må ha forslag innen 1. februar. Er det spesielle forslag om nye personer i styret,
har de selvsagt adgang til Årsmøtet, om de ikke tidligere er medlem. Ønsker og å opprette
valgkomite bestående av 2 personer.
Saksliste:
Valg av møteleder
Valg av referent og signatur
Godkjenning av innkalling
Årsmelding
Årsregnskap 2018
Innkomne forslag
Valg av nytt styre
Styremedlemmer: Kjell Mersland, Tore Ingar Semb Austad, John-Olav Nilsen, og Trond
Andreassen er ikke på valg.
Tidl. styremedlemmer Sigve Mathisen, Terje Egeli og Monica Rygnestad har trukket seg ut av
styret tidligere.


Årsmøte