Kjell Mersland


Kjell Mersland
Leder

Som leder av klubben, og webmaster, har jeg og vi i styret som målsetting å stadig gjøre vår klubb til en enda viktigere aktør innen vår musikkgenre som er blues, roots, soul, americana, og rock'n roll. Styrke mulighetene for ungdom ved opplæring på instrumenter og medhjelpe til bygging av band. Også søke nye samarbeidspartnere. En klubb i utvikling til glede for byen og våre medlemmer. Og selvsagt sørge for at du trives sammen med oss. Inntil vi får en PR-ansvarlig står jeg for den biten, men i det store og hele er jo det også et team-arbeid.