Tolvtakters blues eller 12 bar blues, er den mest elementære bluesformen som finnes. De aller fleste blues-sangene du har hørt er bygd opp med denne måten å spille på.
Tolvtakers blues er bygd opp av 12 takter, hvor hver takt varer 4 slag. Du kan telle en, to, tre, fire. 

Der har du en takt. Og denne tolvtakter blues vi snakker om her repeteres gjennom hele sangen. Tolvtaker blues sier ingenting om melodien eller grepene vi skal spille. Den sier kun noe om takta i sangen og hvordan du kan telle rytmen før du skal bytte til neste grep.


Over 12 takters blues, har vi også en akkordprogresjon. Det vil si en rekke akkorder som er satt opp i en spesiell rekkefølge. Den mest vanlige versjonen av akkordprogresjon består av 3 grep. Så når vi skal spille disse grepene på gitar, trenger vi å ha lært 3 grep på gitar.
Vi kaller dette en I - IV - V progresjon. 

Det gjør ikke noe om du ikke forstår alt enda. Det eneste du trenger å forstå nå er grepene på gitaren din.
I modellen under kan du se hvilke grep som blir brukt når du skal spille blues. Disse grepene blir brukt veldig ofte i blues.


Her ser du hvordan du kan spille 12 bar blues (tolvtakter blues)  i A og 12 bar blues i E. Grepene som står i hver rekke sier noe om hvilke grep som passer sammen når vi spiller gitar.  Spiller du for eksempel A7, D7 og E7 etter hverandre vil du høre at de passer sammen.