CARSHINE AS
10% RABATT

10% PÅ UTVENDIG VASK OG POLERING

Enten det gjelder bilvask, lakk, vinduer eller interiør er riktig vedlikehold viktig for å bevare din bil. Vår lakkbehandling gir deg et enklere bilhold, men er også en meget effektiv forebygging mot rust. I tillegg er det en meget smart investering når det gjelder å bevare bilens annenhåndsverdi best mulig.
For å kunne tilby best mulige produkter og resultater, samtidig være kost effektive og fremstå profesjonelle flyttet vi i Februar 2019 inn i nye lokaler i Skibåsen 40D hvor vi også har fått helt nye selvvaskehaller også!

I løpet av 2018 behandlet Carshine over 7000 biler. Vi setter stor pris på tillitten og tilbakemeldingene vi får.
Vis medlemskortet i Gnist-appen vår og du får da prosenter på bilvask.