LOUIS LYDSTUDIO
1 GRATIS OG 40% RABATT

Egen Label og kan ordne med Copyright og uploading til Spotify. Behjelpelig med musikere.

1 gratis innspilling i studio og 40 % avslag på resterende innspilling for CBRC medlemmer. Må vise medlemskortet i appen