Medlemsmøte i CBRC 20.10.20

Tilstede:
Fra styret: Kjell Mersland, John-Olav Nilsen, Sissel Skadberg, Terje Meland, Merete Lindtner, Birgith Sh Seglsten Ness
Medlemmer: Tore Ingar Semb Austad, Jan Erik Moen, Erling Malja, Wenche Pedersen, Joachim Olsson, Nikolai Berglihn, Espen Flak
Møteleder: Kjell
Referent: Terje
Styret informerer og medlemmer kommenterer:
-    Tore Ingar Semb Austad har trukket seg fra sitt verv i styret. Nytt medlem til styret blir valgt på årsmøtet i februar -21.
-    En ny web-side for klubben, med det meste av informasjon, regnskap, billettsalg, o.l. er under utarbeidelse
-    Av grunner som: å appellere til en større del av befolkningen enn bare «gamliser», og tilby en bredere musikksjanger; ønsker styret å presentere tanker om å endre profilen til å inkludere utøvelse av rock – å bli en blues og rock-klubb – og utvide bluesbegrepet også den veien.
Styret ønsker gjerne medlemmenes kommentarer til slike tanker. 
En eventuell endring av profilen blir også tatt opp på neste årsmøte.
En mulig studentpris på billetten blir også tatt opp på samme møte.
-    Noen av neste års konserter er på plass, bl.a. Mr.Wonderful i januar (se også program), og spesielt nevnes ideen om konsert i Saltebua på Bragdøya 29.mai. Kystlaget er interessert i å ta opp igjen samarbeidet med klubben, og, uten å kopiere Bragdøya Blues, arrangere en Saltebua Blues.
-    Mulig klubb-lokale i underetasjen på tidligere Fregatten hotell. Lokalet ligger ved siden av tidligere Down Town og skal besiktiges om et par dager. Tanken er at lokalet skal huse klubbens jam-band og kunne være et klubb-lokale, og etter hvert også presentere konserter. Bl. a. i den forbindelse vil klubben søke om midler til innkjøp av en PA samt backline.
Lokalet kan også aktualisere Ung Blues og rekruttering til blues/rock som et satsingsområde.
Tre unge musikere: Nikolai, Joachim og Espen drar i gang dette, og vil trekke med seg eldre og erfarne musikere, og yngre de vet har interesse for dette og som ønsker å lære. 
Klubben applauderer dette initiativet – og medlemmer må gjerne «spre det glade budskap» .
Et samarbeid med Samsen er også aktuelt, f.eks. til workshops, rusfrie arrangementer, osv.
-    Ellers oppfordrer vi selvsagt å gå på konsertene – ta med venner av blues og kom!
Og husk at forhåndskjøpte billetter koster litt mindre enn i døra!

TM/REF
 

© 2020 by Christianssand Blues & Roots Club