STYRET


Kjell Mersland

Leder og booking

Merete Lindtner

Sekretær og bookingavd.

Terje Meland

Teknisk/Rigg og Booking-avd.

Tore Ingar Semb Austad

Nest-leder

John-Olav Nilsen

Ansv. for døra og billetter

Sidsel Skadberg

Mingle-sjef og Billett-avd.

Valgkomite: Gro Skaret og Torbjørn Flatseth