John-Olav Nilsen


John-Olav Nilsen
Sponsoir-ansvarlig

Flere år i Quart-festivalen med arbeid der mot private og off. sponsorer. Også drevet flere år med egen pub og arrangering av Jam-session der. Vil også innhente flere rabatt-avtaler for våre medlemmer.