Tore Ingar Semb Austad


Tore Ingar Semb Austad
Teknisk ansvarlig for konsert og bluesjam

Tore spiller flere instrumenter, dyktig på back-line. Flere år som lærer. Blues-mann på sin hals. Går inn som organisator på Blues-jammen sammen med John-Olav. Vi gleder oss