Trond Andreassen


Trond Andreassen
Bookingansvarlig

Mangeårig erfaring med klubb- og festivaldrift. En ressurs-person for oss. Besitter et enormt nettverk innen musikk-verden i Norge og utenlands.