ÅRSMØTE I CBRC


Beklager, registreringen er avsluttet.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020 I CHRISTIANSSAND BLUES & ROOTS CLUB ONSDAG 12.FEBRUAR 2020 KL18.00 PÅ HÅNDVERKEREN, BIBLIOTEKET Alle som har betalt medlemskontingent for 2020 er velkommen og stemmeberettiget. Håper at så mange som mulig møter opp og er med på å stake ut kursen videre for klubben. Viktig å møte presis. Vi ønsker personer velkommen i styret, gjerne med erfaring fra lign. verv tidligere. Oppgaver som kasserer, fotograf ønsker vi kompetanse til samt annet. Litt for mye av oppgavene har falt på 1 person hittil. Slikt kan ikke fortsette hvis klubben skal fortsette. Innkomne forslag til Årsmøtet kan sendes til E-post 1952@online.no. Husk å merke med Årsmøte.. Vi må ha forslag innen 1. februar. Er det spesielle forslag om nye personer i styret, har de selvsagt adgang til Årsmøtet, om de ikke tidligere er medlem. Ønsker og å opprette valgkomite bestående av 2 personer. Saksliste: Valg av møteleder Valg av referent og signatur Godkjenning av innkalling Årsmelding Årsregnskap 2018 Innkomne forslag Valg av nytt styre Styremedlemmer: Kjell Mersland, Tore Ingar Semb Austad, John-Olav Nilsen, og Trond Andreassen er ikke på valg. Tidl. styremedlemmer Sigve Mathisen, Terje Egeli og Monica Rygnestad har trukket seg ut av styret tidligere. Hilsen Christianssand Blues & Roots Club v/ styreleder Kjell Mersland


  • Dato: 12.02.2020 18:00
  • Sted: Håndverkeren Restaurant & Pub, Rådhusgata 15, 4611 Kristiansand, Norge (Kart)
  • Mer informasjon: Biblioteket på Håndverkeren