De fleste som skal lære seg gitar skikkelig starter som regel med å lære seg en sang de liker. Det kan være vel så kult det, men problemet oppstår når man fortsetter med det samme. Å lære seg en ny sang gang på gang. Uten å sette seg inn i hvordan man bruker grepene og akkordene til å spille selvstendig. Mange oppleve etter hvert at utviklingen på gitar stopper helt opp.
Vi skal derfor se på en annen måte å lære seg gitar på. Vi skal se nærmere på hvordan mange av sangene er bygd opp, og på den måten få en ny forståelse for blues.
Aller først skal vi starte med å trene på et konsept som gjør at vil du forstår hvordan bluesen er bygd opp.
Fordelene ved å lære seg blues på denne måten er at: •     Du vil lære å forstå blues som en sjanger bedre•     Du vil kunne bruke de samme ferdighetene i flere sanger•     Det vil åpne muligheter for å være mer kreativ•     Du vil kunne trene opp evnen til å spille med andre uten forberedelser•     Du blir bedre til å trene opp dine rytmiske ferdigheter•     Du vil ha bedre forutsetninger til å spille mer variert •     Legge til rette for at du kan skape din egne unike stil